Resor

Resor

Resor – Alla har en viss idé, erfarenhet eller fördom om resor som charterresor och sista minuten resor. Många svenskar tänker på så kallade grisfester, där det äts och dricks hejdlöst samt utflykter i grupp med en reseledare.

Kanske är det Lasse Åbergs komedifilm Sällskapsresan från 1980 som delvis bidragit Resor semestertill våra förutfattade meningar om denna typ av enklare resa. Men charterresandet och paketresorna fortsätter att vara populära bland svenskarna. Ett simpelt sätt att se något annat och bekvämt bli forslad från en flygplats till en semesterort som har det mesta vi kan tänkas behöva under en vecka vid medelhavet.

Att charterresandet är så pass djupt rotat hos oss svenskar beror på att vi var tidigt på bollen. Redan på 50-talet började flygen åka fram och tillbaka till Mallorca med utlandsnyfikna skandinaver. På 50-talet sägs det att omkring femhundra svenskar åkte till Mallorca årligen och charterresandet har ökat betydligt sedan dess.

Resor genom tiderna

Att resa och att turista är ett gammalt fenomen. I alla tider har människor tagit sig långt bortom sina städer antingen för att de måste på grund av krig eller arbetstillfällen, eller för att vara med om specifika högtider eller andra betydelsefulla händelser. Ett exempel på resande i dåtiden är starten av de Olympiska Spelen, vilket skedde 776 f.Kr.

Personer färdas långväga för att kunna ta del av denna revolutionerande händelse. Idag åker många land och rike runt för att se en artist uppträda eller följa favoritfotbollslagets matcher världen över. Även införandet av religioner har gjort att människor har rest. När kristendomen skulle införas som statsreligion var det många kristna som reste runt i världen för att predika guds ord och konvertera folk till den nya religionen.

Att besöka heliga religiösa platser blev också ett sätt att resa tack vare kristendomen. Så kallade pilgrimsresor gjordes och görs till bland annat Rom, Jerusalem och även svenska Vadstena.

Det svenska resandet som vi kallar för charter, och som ännu existerar, grundades på 50-talet i Sverige. Att vi svenskar var så tidiga med charterresandet beror bland annat på att den sammanhållna semesterperioden utökades från tre veckor till fyra veckor under 60-talet. Plötsligt hade vi en hel månads ledigt från våra arbeten och de dåvarande researrangörerna började sälja allt fler resor under sommaren. Vår semesterperiod fortsatte att förlängas och under 70-talet var det hela fem veckor per år som gällde. På 50-talet var det dock fortfarande tre veckors semester som gällde men på grund av att vi inte föll offer för andra världskriget bibehölls nationalekonomin relativt bra, och vi hade råd att resa mer än andra.

Sällskapsresor

Så kallade sällskapsresor eller charterresor slog igenom 1955 i Sverige. Då gjordes de allra första flygningarna till Mallorca och därefter utökades rutten till att omfatta Teneriffa.

Med införandet av fyra veckors semester 1963 var charterresan svenskarnas främsta semesternöje under 60-talet. Danskarna etablerade också charterbolag under detta årtionde och den ökande konkurrensen gjorde att priserna pressades och ännu fler svenskar fick råd att resa utomlands. När allt fler charterbolag och lågprisflyg uppstod började resemarknaden förändras.

För att stå ut i mängden försökte företagen resor gruppspecialisera sig på olika åldersgrupper eller teman. Än idag har vi denna typ av resemarknad då det finns allt från whiskyresor, fotbollsresor, äventyrsresor och resor speciellt anpassade för barnfamiljer. I och med charterns genombrott under 60-talet kom den för att stanna.

Olika kriser i världen har minskat vårt resande men då det är oroligt i en del av världen tenderar vi att resa desto mer till lugnare delar. Vårt lands ekonomi har även betydelse för vårt resande. Under 80-talet devalverades den svenska kronan två gånger vilket slog hårt mot resebranschen. Fram till detta årtionde hade vårt charterresande ständigt ökat men lågkonjunkturen i början på 90-talet gjorde att vårt resande minskade.

När kronan stabiliserat sig igen gick resandet uppåt och fler länder kom att inkluderas i det vi kallar charterresande. Detta smidiga sätt att resa kan nu ta oss långt bort från de typiska Medelhavsländerna som vi förknippar med charter och sista minuten.

Mindre resande pga “katastrofer” i början på 2000

Under 2000-talet har resandet påverkats negativt, bland annat av att den så kallade IT-bubblan sprack, terroristattacken den 11 september i New York, flodvågskatastrofen i Asien 2004. Dessa världsomvälvande händelser minskade vår benägenhet att resa och gjorde oss aningen mer försiktiga.

Men med tiden glömmer vi snabbt tråkiga händelser och vill gärna resa ut i världen igen för att upptäcka nya platser och kulturer. Det är främst sol och bad, samt att komma bort från vår vardag som vi svenskar vill ha ut av en resa. Weekendresor ökade markant under 90-talet och är en typ av resa som vi fortsätter att boka i allt större utsträckning.

Redan vid millennieskiftet trodde analytiker och forskare att traditionella resebyråer skulle försvinna på grund av internets framfart och naturliga plats i många svenska hem. Det som har hänt är att resebolagen har rättat sig efter den nya tiden och minskat sina fysiska byråer men i allt större utsträckning är närvarande online.

Idag har vi övergett paketresan och charterresan nästan helt för den individuellt bokade resan. Nu är det reguljärflyg som ligger i toppen och inte den förbokade resan som det var under 60-talet, allt tack vare internet.

Resandet slår nya rekord från slutet på 2000 – talet

Resebranschen växer och når nya försäljningsrekord så länge vi har pengar att resa för. Svenskar verkar inte skrämmas av att det råder finanskriser i andra länder utan finns det personliga kapitalet åker vi gärna till krisdrabbade länder. Det ser ut som att det framförallt är vår personliga ekonomi som påverkar hur många resor vi gör till utlandet.

Förbättras vår ekonomi på ett personligt plan, av en bonus eller löneökning, lägger vi gärna de extra slantarna på en resa. När flygbolagen utannonserar att de inför nya smidiga direktflygningar till populära resmål är svensken inte sen med att nappa på erbjudandet.

Förbättras flygtiderna och rutterna stödjer vi detta genom att resa mer. Att vi gärna själva bokar våra egna resor online har gjort oss ännu mer resvana. Detta framgår av Rese- och Turistdatabasen, en årlig marknadsundersökning där 24 000 svenskar intervjuas om deras resvanor.

Charterflyg bokar 22 % av de tillfrågade medan 44 % väljer att boka reguljärflyg. Dessa siffror påvisar att den färdigpaketerade resan så smått börjar bli omodern och allt snabbare ersättas av den självplanerade resan.

Flyget är dessutom svenskarnas bästa sätt att färdas när vi reser. Tåget och bilen premierar vi inte då 19 % sa att de gärna tog bilen och bara 2 % att de åkte tåg.

Flyg populäraste transportmedlet vid resa

Att flyget är det självklara transportmedlet skulle man kunna tro innebär att vi också reser väldigt långt bort, men färdmedlet och resmålet verkar inte hänga ihop. Svenskarnas tio populäraste resmål 2013 var i nummerordning; Spanien, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Turkiet, Frankrike, Italien och USA.

Över två miljoner svenskar flög till Spanien 2013 och mer än en halv miljon till USA. Totalt genomförde svenskarna 60 resor spanienmiljoner resor. Allt enligt fakta som framkom från Rese- och Turistdatabasens grundliga reseundersökning 2013. Vidare berättar undersökningen mer intressanta fakta om hur den genomsnittliga svensken reser och tänker. Hen är 40 år och ingår i ett hushåll som tjänar 738 000 kronor per år.

Att de 24 000 som intervjuades också tjänar betydligt mer än det genomsnittliga svenska hushållet, där den årliga inkomsten tangerar 500 000 kronor enligt Statistiska Centralbyrån, gör att undersökningen kanske inte är representativ för precis alla svenskar. Det är månadsinkomsten som avgör hur mycket man kan resa, och Rese- och Turistdatabasens marknadsundersökning ger oss en fingervisning hur svenskens resvanor ser ut.

Alla kommer inte från en familj där både sommarresor och vinterresor till fjällen alltid har varit en naturlig del av familjelivet. Samhällsklasser, arv och nuvarande arbetssituation styr vår förmåga och vilja att resa.

Har man inte en årsinkomst på en bra bit över en halv miljon är det inte rimligt att åka till Brasilien eller Kanada. Att charterresor, billiga flygstolar, lågprisflyg och sista minuten-resor fortfarande är populära kan till viss del bero på att personer med mindre resurser samt ungdomar satsar på detta resande.

Men då charterresandet har varit en del av svenskens semestervanor sedan 50-talet kommer nog charterresan alltid att kännas som ett bra alternativ.

Fler resor bokas via webben

Svaren på frågorna som inbringades i rese- och Turistdatabasens marknadsundersökning visar att svenskarna blir alltmer självständiga. Webben bidrar till detta i stor utsträckning då många ärenden som förr krävde ett personligt möte idag kan utföras via nätet. Vi gör bankärenden, handlar mat, beställer mediciner och bokar biobiljetter online.

Var vi än är kan vi koppla upp oss mot internet eller så bär vi med oss en stabil internetuppkoppling i mobiltelefonen. All världens kunskap ligger för våra fötter i och med internet och vardagen har förenklats på många sätt. E-handeln har brett ut sig allt mer och vi tar för givet att vi kan beställa böcker, kläder och teknikprylar billigt från ett annat land om vi så önskar.

Onlinebokning populärast

Svenskar föredrar att boka flyg och boende till populära resmål på egen hand online. Webben underlättar bokningen av resor då vi inte behöver kontakta en resebyrå eller ett flygbolag. Massor av jämförelsesajter finns till vårt förfogande på webben och vi har inte längre någon nytta av att betala någon annan att göra bokningen åt oss.

De flesta svenskar är ständigt uppkopplade mot internet, på jobbet och i hemmet, och kan själva ta reda på all den information de behöver inför framtida resor. All fakta rörande flygavgångar, transferresor, sevärdheter och boendeformer kan vi själva undersöka och boka på internet. En stor del av dagens ungdomar föddes rakt in i denna internetbaserade era och vet inte alls hur samhället såg ut och fungerade innan internet.

Vi är inte längre lika beroende av att en researrangör kollar upp den bästa flygrutten till Australien eller berättar vad vi absolut inte får missa när vi är i Paris. Vi kan på detaljnivå själva styra vårt resande.

Nu kan de flesta även checka in i förtid samt välja sittplats på flygplanet med hjälp av internet!

 Alla vill “komma bort” nån gång

Rese- och Turistdatabasens marknadsundersökning frågade 24 000 svenskar varför de reste utomlands. De fem olika påstående som de tillfrågade hade att välja mellan var; komma bort, sol och bad, lugn och ro, nöje och underhållning samt känna gemenskap. Av de tillfrågade uppgav flest att de reste för att ”komma bort”, medan minst antal svenskar reste för att ”känna gemenskap”.

Påstående ”känna gemenskap” kanske är lite luddigt. Är det frågan om att träffa nya människor på resmålet eller svetsas samman med sitt eget ressällskap? Kanske hamnade detta påstående sist för att det inte var ett helt tydligt sådant. Men påståendet ”komma bort”, är desto tydligare. Att ”komma bort” känns som en ganska typisk svensk formulering.

Vi är i mångt och mycket ett arbetsamt och ordentligt folkslag och ibland behöver vi just komma bort. Inte tänka på våra vardagsproblem och bara njuta av sol och bad, god mat och dryck. Den genomsnittliga resan som svensken gör är nio dagar lång.

Över en vecka är vi alltså gärna borta och tar det lugnt eller söker adrenalinkickar bortom vår inrutade vardag. Reslängden har ökat de senaste åren precis som antalet resor vi gör vilket troligtvis också har att göra med vår ständigt förbättrade ekonomi. Den svenska kronan står sig hyfsat bra i kurs idag gentemot exempelvis dollarn, euron och pundet, något vi inte är sena att utnyttja.

Populäraste resorna

Många försöker förutspå de populäraste resmålen för innevarande eller nästa säsong. Bokförlaget Lonely Planets verkar inom resebranschen och brukar regelbundet utse de tio populäraste resmålen.

2014 års lista toppas av Brasilien och därefter kommer följande resmål i nummerordning; Antarktiskt, Skottland, Sverige, Malawi, Mexiko, Seychellerna, Belgien, resor brasilienMakedonien och Malaysia. Rese- och Turistdatabasens tio-i-topp-lista skiljer sig ganska rejält från Lonely Planets, men då får man ha i åtanke att bokförlagets analys är global och inte lokal. Parametrarna som krävs för att vi ska genomföra fler långflygningar finns då vi tjänar allt mer pengar, gör cirka sex resor per år och person och stannar borta allt längre.

Framtiden får utvisa om vi kommer röra oss bortom vårt älskade Spanien och lockas till mer exotiska länder som är populära i andra delar av världen. Att Sverige som nation är med på Lonely Planets tio-i-topp-lista 2014 är något som säkerligen kommer göra avtryck i vår redan blomstrande turism.